DUYURULAR
 
 
İHALELER
 


BAŞYAYLA İLÇESİNDE TARIM ve HAYVANCILIK

İlçemizde ekonomik hayat tarım ve hayvancılığa dayanmakla birlikte,hayvancılık günümüzde eski önemini birazyitirmiştir. Tarımda ilçe genelinde meyvecilik alanında gözle görülebilir gelişme vardır. İlçemizde toplam tarım alanı 19.570 dekar tarım arazisi bulunmaktadır. Özellikle sulanabilir tarım arazilerinde meyvecilik yapılmaktadır. İlçe nüfusunun %78 tarım ile uğraşmaktadır. Yıllardır tarımla uğraşan ilçemiz halkı özellikle son yıllarda modern tarım uygulamalarına geçiş ile ihtiyaçların çoğalmasıyla tarımda birim alandan daha çok verim alma yoluna gitmişlerdir.İlçemizin büyük merkezlere uzak olması enerji ve hammaddede maliyetin yüksekliği sebebiyle sanayi yatırımlarının şu an mümkün olmayışı vatandaşlarımızı tarımsal üretim faaliyetlerini yaygınlaştırmaya yöneltmiştir. İlçemizde EUREPGAP standartlarında üretim yapılmıştır. Sahada çiftçiye uygulamaları yerinde göstermek amacı ile bir adet tarım danışmanı çalışmaktadır. İlçemiz halkından ekonomik durumu iyi olanlar ve Avrupa ülkelerinde işçi olarak çalışanların yatırımları yetersiz kalmakta, ilçede yaşayan halkın ise ekonomik gücü tarım ve hayvancılığa dayalı olarak sürmektedir. İlçe genelinde 120.660 adet elma ağacından 10.000 ton elma, 65.230 adet kiraz ağacından 2000 ton ihraçlık kiraz elde edilmektedir. Ekonomik hayatın canlılık kazanabilmesi için yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın birikimlerini ilçemizde daha fazla değerlendirerek yatırıma dönüştürmeleri gerekmektedir.Tarımdan 6.1 trilyon yıllık gelir elde edilmektedir.İlçemiz genelinde 1896 çiftçi ailesi geçimini tarımdan sağlamaktadır.

İlçemizde yetiştiriciliği yapılan elma ve kirazın üretim alanı toplamı 4680 dekardır. İlçe halkı kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üzüm, incir, armut, şeftali,erik, ceviz ve nar üretimi de yapmaktadır. İlçemizde 0900 Kiraz, Kısa Saplı, Starks Gold Çeşidi, Lambert Çeşiti kiraz yetiştirilmektedir. Bunlardan 0900 kirazı İtalya, Hollanda, İngiltere, Rusya gibi ülkelere ihracat yapılmaktadır..

İlçemizde kiraz üretimini teşvik amacıyla 1993 yılından 1997 yılına kadar düzenlenmekte olan 'Kiraz Teşvik Yarışması' 1997 yılından itibaren Kiraz Festivali' adı altında düzenlenmeye başlamıştır.Kiraz veriminin düşük olmasından dolayı festival yapılmamaktadır.

Elma çeşidi olarak da Golden Delicus, Starking Delicus, Granny Smith, Starkspur Golden yetişmektedir.Yetiştirilen elmalar İtalya, Hollanda,Fransa, Rusya ve Arap ülkelerine ihracat yapılmaktadır.

Yöremiz özellikle ilçe olduktan sonra devlet katkısıyla yapılan yatırımlarla da ekonomik hayatında bir büyük canlanma gözlenmiş bu bağlamda ilçe Kaymakamlığımız öncülüğünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca da finanse edilen bir takım projeler hayata geçirilmiştir. Bunlar kısaca seracılık, yüksek sistem bağcılık, meyve fidanı dağıtımı, süt inekçiliği, koyunculuk, kekikçilik, elma ve kiraz bahçesi tesisi projeleridir.

 

İlçemizde hayvancılık ise; tarımın gelişmesiyleönemini az da olsa yitirmiştir. Geneldekültür ırkı süt inekçiliği yapılmakta, ailelerin büyükbirkısmıbu yolla geçimlerine ekonomik katkısağlamaktadır. Ayrıca küçükbaş hayvancılık da yazları ilçenin kuzeyinde bulunan yaylalarda yapılmakta, değişik cins ve ırklarda küçükbaş hayvan yetiştirilerek daha çok verim elde etmek için modern tesisler inşa edilmekterdir. Yaz aylarında İlçemiz Barcın Yaylasına Anamur ve Bozyazıİlçesinden gelen göçerler ( Yörük) hayvanlarını burada otlatmaktadırlar.KOOPERATİFÇİLİK

 

 

S.S. Kışla Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 25.06.2006 tarihinde 80 üye ile kurulmuş 2007 Yılında üye sayısı 108'e ulaşmıştır.

S.S. Başyayla İlçe Merkezi, Bozyaka, Büyükkarapınar ve Üzümlü Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 25.12.2006 tarihinde 28 üye ile kurulmuş 2007 yılında üye sayısı 110'a ulaşmıştır.

Kırsal alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında Kışla Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına 72x2 baş, Başyayla İlçe Merkezi, Bozyaka, Büyükkarapınar ve Üzümlü Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına 101x2 baş süt sığırcılığı projesi teklif edilmiş ve proje kabul edilmiştir.


ÜRETİCİ BİRLİKLERİ

Aynı ürün grubunda üretim yapan çiftçilerin birleşerek üretmiş oldukları ürünlerin değerlendirilip pazarlanmasını sağlamak amacıyla üretici birlikleri kurulmaktadır.
İlçemizde, Başyayla Meyve Üreticileri Birliği 143 kurucu üye ile kurulmuştur. Birliğin kurulması ile meyve üreticilerinin karşılaştıkları pazarlama, depolama gibi sorunlara çözüm sağlanabilecektir.

 

 

 

HAYVANCILIK

İlçemiz doğal şartları itibariyle hayvan yetiştiriciliğine uygun olup, hayvancılığın ilçemiz ekonomisinde önemli bir yeri vardır. Et ve et mamülleri, süt ve süt mamülleri ile yumurta ve beyaz et insan beslenmesinde vazgeçilmez gıdalardır. Ayrıca deri yapağı ve kıl gibi hayvansal ürünler sanayide önemli ölçüde kullanılırken hayvanların atık maddeleri ise tarımda değerlendirilmektedir.
 

 

 

 

1. Hayvan Mevcudu

 

Hayvan Nevi

2003

2004

2005

Sığır

790

601

538

Koyun

535

500

694

Keçi

830

810

1611

Tektırnaklı

419

363

296

Kanatlı

2.530

2.000

1.700

Arı

896

915

990

 

2. Vet-Bis (Veteriner Bilgi Sistemi) İşletme Sayıları

 

Yıllar

2003

2004

2005

Sığır İşletme Sayısı

474

516

556

 

3. Koruyucu Aşılamalar

Hayvancılığın ekonomik olarak yapılabilmesi ve optimum verim düzeyinin sağlanabilmesi için hayvan hastalıkları ile mücadele birincil önceliği oluşturmaktadır. İlimizde zoonoz ve bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşın titiz bir mücadele programı yürütülmektedir. Program çerçevesinde koruyucu aşılamalar yapılmaktadır. Diğer yandan sığır cinsi hayvanların işletmelerinin tanımlanması ve tescil işlemleri devam etmektedir.

 

 

 

4. Hayvancılığı Geliştirme

2005 Yılında sığırlarda sun'i tohumlama faaliyetlerini ilçemizde yaygınlaştırılarak ıslah çalışmalarına hız verilmiş, sun'i tohumlama ile hayvancılık işletmeleri önsoykütüğü ve soykütüğü sistemine kaydedilmiştir.

Süt Sığırcılığı

İlçemizde süt sığırcılığı küçük aile işletmeciliği şeklinde yapılmakta ve çiftçi ailesinin önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır. 13 baş yerli ırk, 53 baş kültür ve 472 baş kültür melezi sığır varlığı ile süt sığırcılığı sınırlı düzeydedir. Yem bitkileri ekiliş alanlarının ve ekilişinin sınırlı olması süt sığırcılığının gelişmesini sınırlamaktadır.
 

 

 

 

Arıcılık

Henüz önemi tam anlaşılamamış da olsa birçok çiftçi ailesinin geçim kaynağı olan arıcılık İlçemizde önemli bir tarım koludur. Yaylaların rengârenk çiçeklerinden elde edilen balın lezzeti ülke genelinde pek çok yerde tanınmakta ve tercih edilmektedir. 20 yerli kovan ve 970 fenni kovan mevcudu olan ilçemiz arıcılığı oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak arıcılığın istenen modern işletmecilik seviyesinde olmaması arıcılığın gelişmesini sınırlamaktadır.


 

 

 

 

 

 

 

BAŞYAYLA'DA ORGANİK TARIM (DEĞERLENDİRME)

Orta Torosların Güney yamaçlarında kurulu Karaman İlinin Güney kesiminde yer alan Başyayla İlçesi toplam 102.130 da alana sahiptir. İlçemizde bitkisel üretimin %66'sı tarla bitkilerinden, %32'si meyvecilikten %2'si sebzecilikten meydana gelmektedir. Tarla bitkileri ekiliş alanları toplam 10.560 da olup buğday, çavdar ve nohut üretimde ön plandadır.

 

Ürünler

Ekilen Alan (da)

Verim (kg/da)

Kaldırılan Ürün Miktarı (TON)

Buğday

3405

300

1021,5

Çavdar

635

300

190,5

Nohut

2350

110

259

 

2007 İstatistikî veriler

Tarla bitkileri ekiliş alanları İlçe merkezi haricinde genellikle meyve bahçeleri arasında yer almaktadır. İlçe merkezinde ise çavdar ve nohut öncelikli olmak üzere yaylalarda ekiliş yapılmaktadır. Meyve bahçelerine yakın alanlarda yapılan tarla tarımında nohut haricinde yer yer tarım ilacı kullanılmakta, gübre ise sadece hububat alanlarında 20-20-0 ve %33 Amonyum Nitrat şeklinde uygulanmaktadır. Yaylalarda ise nerdeyse hiç tarım ilacı kullanılmamakta, gübre sadece çavdarda 20-20-0 ve %33 Amonyum Nitrat şeklinde uygulanmaktadır. Yaylalarda buğday tarımı soğuğa dayanmadığı düşüncesiyle tercih edilmemektedir. Günümüzde yaylaların bazı kısımlarında sulama imkânı bulan üreticiler bu alanları kiraz bahçesi olarak değerlendirmeye gitmişlerdir. Yine tarım ilacı kullanımının çok az olduğu bu alanlarda organik tarım potansiyeli değerlendirilebilir.

Zararlılara kaşı kimyasal mücadele kolay ve kısa sürede sonuç veren bir yöntem gibi görülmekte ve fazla miktarda ilaç kullanılmaktadır. Fazla miktarda ilaçlama sonucu doğal denge bozulmakta, insan ve hayvan sağlığı olumsuz yönde etkilenmekte, çevre kirliliği meydana gelmektedir. Doğal dengenin faydalılar aleyhine bozulması, zararlıların populasyon yoğunluğunun artmasına paralel olarak zarar oranlarının artmasına da sebep olmaktadır. Günümüzde insan sağlığının, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ön plana çıkmıştır. Modern bir yaklaşımla, zararlı türlerin populasyon değişimlerinde rol oynayan tüm faktörlerin çevresiyle birlikte düşünülerek zararlı popülasyonların ekonomik zarar düzeylerinin altında tutulabilmesi için bütün teknik ve yöntemlerin uyum içerisinde kullanıldığı 'Entegre mücadele programları' hazırlanmaktadır. İleriki aşamada ise üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimi olan 'Organik Tarım' ön plana çıkmaktadır. Amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumak olan Organik tarım İlçemiz yaylalarında ümit vermektedir.

İlçemiz çiftçileri organik tarım konusunda yeterli bilgiye sahip değillerdir. Arazilerin parçalı ve çok küçük oluşu, kiraz ve elma bahçelerinin iç içe geçmiş ve karışık oluşu nedeniyle tarım ilacı, gübre seçimi ve kullanımında sıkıntılar olmaktadır. Yaylalarda ise durum nispeten homojenlik göstermektedir. Bitki koruma açısından neredeyse sorunu olmayan yaylaların toprak yapısı, iklim ve ürün potansiyeli incelenerek organik tarım yapılabilirliği değerlendirilmelidir.

 

 

 

BİTKİ KORUMA

1. İç Karantina Hizmetleri

İlçemizde ihracata yönelik üretimi yapılan elma ve kiraz bahçeleri iç karantinaya tabi hastalık ve zararlı yönünden kontrol edilmekte olup, İç karantinaya tabi herhangi bir hastalık ve zararlı ile karşılaşılması durumunda, yayılışlarının önlenmesi için gerekli kültürel, kimyasal ve kanuni tedbirler alınmaktadır.

2. Zirai Mücadele Hizmetleri

İlçe genelinde tarımı yapılan kültür bitkilerine arız olan ve teknik talimatlarda yer alan 6 hastalık, 12 zararlı türü, dar ve geniş yapraklı yabancı otlar olmak üzere toplam 20 konuda zirai mücadele hizmeti yürütülmektedir.