DUYURULAR
 
 
İHALELER
 


BAŞYAYLA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

 

İlçemizde yaklaşık 21 yıldır hizmet vermekte olan Sağlık ocağımız, daha öncesinde Belediye binasında, daha sonra Belediyeye ait Başköy mahallesindeki lojmanlarının alt katında çalışmış olup, yeni hizmet binasına geçişi 12.12.1999 yılında olmuştur. Toplum Sağlığı Merkezinin üstünde 4 adet lojman bulunmaktadır. Kurumumuza bağlı bulunan 3 adet Köy Sağlık Evi, 1 adet Peugeot marka ambulansımız mevcuttur. İlimiz Aile Hekimliği Pilot bölge uygulamasından dolayı, Aile Hekimliği uygulamasına15.01.2008 tarihinde geçildi. İlçemizde 1 Adet Aile Sağlığı Merkezi bulunmakta, Toplum Sağlığı Merkezi Binası içerisinde hizmet vermektedir.

Halen Toplum Sağlığı Merkezimizde çalışmakta bulunan 2 TSM Doktoru, 1 Diş Hekimi, 1 Sağlık memuru, 3 Ebe, 2 Laborant, 2 Hizmetli, 1 Ambulans Şoförü , Köy Sağlık Evlerinde ise 1 Köy ebesi bulunmaktadır. Toplam 13 Personel olarak hizmet vermekteyiz.

Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda ise 3 Acil Tıp Teknisyeni,3 Parametik ve 5 Şoför görev yapmaktadır.

Kurumumuz birinci basamak sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü bir sağlık merkezidir. Kurumumuzda Poliklinik ve muayene hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri, çevre sağlığı hizmetleri, aile planlaması hizmetleri, istatistik çalışmaları, küçük cerrahi müdahaleler ve acil durumlarda ilk müdahale ile hastanın en yakın sağlık kuruluşuna varana dek hayati tehlikesinin önlenmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Eğitim-Öğretim yılları içinde düzenli olarak okul sağlık taramaları yapılmaktadır. Ayrıca Kurumumuzda Adli hekimlik hizmetleri de verilmektedir.

 

Dt.Zeynep GÖCEN

Sağlık Grup Başkanı