DUYURULAR
 
 
İHALELER
 Adile DOĞAN KAYA

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür V.

 

        Başyayla İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 3294 Sayılı Vakıflar Kanununun 7. maddesine göre 08 KASIM.1991 tarihinde kurulmuş olup, 28.ARALIK 1991 de resmi gazetede  yayımlanarak  faaliyetlerine başlamıştır. 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun amacı; fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. Vakfımızda; Vakıf Müdürü, 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 Büro Görevlisi 1 Hizmetli görev yapmaktadır.
        Başvurularınız için;
        Hükümet Konağı kat:2 SYDV Başyayla-KARAMAN
        Tel: 0338 351 63 28